Handelsvillkor

1. Syfte
Wash World ApS (nedan ”vi”, ”oss”, ”vår” och liknande beroende på sammanhanget”) erbjuder biltvätt, ”Tvätta själv” och bilvård, som görs tillgängligt via obegränsat medlemskap, medlemskap för enstaka tvätt eller enstaka köp med betalkort och diverse betalningslösningar på våra anläggningar. Du kan hitta information om de aktuella Wash World-produkterna på washworld.se

Vårt syfte är att säkerställa en effektiv, modern och miljövänlig biltvätt, ”Tvätta själv” och bilvård med kort väntetid. Vi arbetar ständigt med förändringar och utveckling av tekniken, som syftar till att säkerställa en hög kvalitet på våra aktuella produkter.

2. Villkor
Dessa villkor gäller och är juridiskt bindande för alla användare av obegränsat biltvättsmedlemskap, medlemskap för enstaka tvätt, bilvård, ”Tvätta själv” och enstaka tvätt. I framtiden kommer vårt medlemskap gemensamt att kallas för ”Tjänsten”. Du måste läsa och godkänna villkoren innan du använder Tjänsten. Genom att använda Tjänsten accepterar du dessa villkor och samtycker samtidigt till att efterleva dem. Avtalsvillkoren gäller så länge du har en kundrelation till oss. Om du vid något tillfälle inte accepterar eller inte kan efterleva villkoren i avtalet har du inte rätt att använda Tjänsten, bilvård, ”Tvätta själv” eller enstaka tvätt.

3. Information om oss
Tjänsten, bilvård, ”Tvätta själv”, dammsugare eller enstaka tvätt erbjuds av Wash World ApS. Vi är registrerade i Danmark med organisationsnummer 34486735 med adress Dynamovej 11, 1. tv. 2860 Søborg.

Eventuella frågor angående tjänsterelaterade frågor ska ställas direkt till oss via kontaktinformationen som du hittar i dessa villkor.

4. Tillgång till och användning av Tjänsten
För att använda Tjänsten måste du skapa en kundprofil. Du skapar din kundprofil på Webbplatsen och accepterar dessa villkor. Du kan avsluta din kundrelation med oss genom att avbryta ditt medlemskap i din profil her.
När du har skapat en kundprofil på webbplatsen kan du komma åt Tjänsten genom att:
• Teckna ett löpande abonnemang och betala månadsvis i förskott (”Abonnemangspriset”) tills du säger upp ditt abonnemang. Varje månad som du abonnerar på medlemskapet kallas för ”Abonnemangsperioden”.
För att få tillgång till, och vid registrering av tjänsten måste du acceptera följande villkor:
• Du måste garantera att informationen du lämnat i samband med registreringen är sanningsenlig och korrekt, och du måste meddela oss om denna information vid någon tidpunkt ändras.
• Tjänsten gäller endast i Sverige och för registrerad(e) bil(ar). Dessutom får vårt abonnemang på obegränsad biltvätt inte användas för taxi eller andra kommersiella persontransporter.
• Du måste koppla ett betalningsmedel till ditt abonnemang för obegränsat biltvätts- eller enstaka tvätt-medlemskap.
• Du ska registrera bilens registreringsskylt. Ditt medlemskap är kopplat till denna registreringsskylt. Du har möjlighet att byta registreringsskylt under medlemstiden, dock max en gång var 30:e dag.
• Vi registrerar bilen/medlemskapet i tvättanläggningen via ett automatiskt system för registreringsskyltsigenkänning (ANPG). Du samtycker härmed till att föraren av bilen kan agera för din räkning, även med avseende på uppgradering av tvättar och därav följande förbrukning och uppkomna betalningsförpliktelser. Observera att personliga registreringsskyltar inte känns igen automatiskt och måste anges manuellt vid incheckning för medlemmar i vår obegränsade biltvätt.
• Vid registrering till Tjänsten tilldelas en 4-siffrig kod (PIN-kod) som du kan ändra i efterhand. Koden ska användas i samband med biltvätt för bilar som är kopplade till vårt medlemskap för obegränsat biltvätts- eller enstaka tvätt-medlemskap, om registreringsskylten inte känns igen av systemet. I så fall måste registreringsskylt och kod anges på betalterminalen för att kunna tvätta via medlemskapet.
• Vid registrering till Tjänsten väljs ett lösenord som kan användas för att logga in på din kundprofil på Webbplatsen.
• När du använder Tjänsten måste du vara särskilt uppmärksam på korrekt användning av tvättanläggningen. Läs mer nedan under ”korrekt användning av tvättanläggningen”.
• Driftstopp och service kan förväntas inom tvätthallens öppettider. Vi strävar efter att utföra underhåll och service under perioder då tvättfrekvensen är som lägst. Det är vårt mål att säkerställa en hög kvalitet och tillgänglighet till våra anläggningar.
• Tvättanläggningen och området är videoövervakat .
• Du får inte använda eller tillåta andra att använda Tjänsten för olagliga eller olämpliga ändamål som kan störa driften av anläggningen eller den allmänna ordningen.

5. Tillgång till och användning av vår enstaka tvätt, ”Tvätta själv” och bilvård
För att få tillgång till användningen av vår enstaka tvätt, ”Tvätta själv” och bilvård måste du acceptera punkterna nedan. För att få tillgång till enstaka tvätt kör du fram till terminalen vid tvätthallen och väljer önskad tvätt. Du betalar direkt i terminalen med valt betalningssätt. För att få tillgång till ”Tvätta själv” betalar du via betalterminalen på ”Tvätta själv”-stationen.
Observera att vid start av ”Tvätta själv” reserverar din kreditkortsleverantör ett belopp på betalkortet, eftersom priset för ”Tvätta själv” är känt först när tjänsten har använts. Reservationen beror på att beloppet inte dras omedelbart. Reservationen annulleras när det faktiska beloppet är känt och har dragits . Se ytterligare information om detta på våra betalningsenheter.
• Vi registrerar bilen vid tvättanläggningen via videoövervakning på platsen. Läs mer om hur vi behandlar informationen i vår integritetspolicy.

6. Korrekt användning av tvätthall, ”Tvätta själv” och bilvårdsprodukter, förtvättsområde/självserviceområde
Korrekt användning av automatisk tvätthall:
• Kontrollera att din bil uppfyller maximala höjd- och breddmått. De specifika måtten för din tvätthall finns på Webbplatsen, under fliken ”Hitta tvätthall”.
• Vik in speglarna. Ta bort antenn, takräcken, takbox, spoilers och tillbehör m.m.
• Använd torkarpåsar.
• Kör tills maskinen visar ”STOPP”, bilen står rakt och mitt i tvätthallen och stäng av motorn.
• Dra åt parkeringsbromsen, ställ automatväxellådan på ”P” och stäng dörrar, fönster, taklucka osv.
• Stäng av bilsensorerna på vindrutetorkare, automatisk bagagerumsöppning m.m.
• Sitt kvar i bilen under tvätten.
• Testa alltid bromsarna efter tvätt.
• Det är inte tillåtet att förtvätta bilar – och fälgar i infartsområdet. För bioreningsanläggningens skull får förtvätt endast ske i de områden som är markerade med ”Förtvättsområde”.
• Använd endast vårdprodukter avsedda för bilar, i anläggningen.
Se upp med våra avlopp eftersom vi använder en bioreningsanläggning och tar ansvar för miljön.
• Felaktig användning av tvätthallen kan utlösa krav på ersättning för tömning av avloppsbrunnar m.m. Färg och andra kemikalier som spolas ner i avloppet kommer att förstöra balansen i bioreningsanläggningen som därför måste rengöras. Det gäller även tvätt av verksamhetsrelaterad maskin eller liknande som orsakar igensatta avloppsbrunnar och sandfång.
Korrekt användning av ”Tvätta själv”-anläggningen
• Användning av ”Tvätta själv” samt schampo, kemikalier, godkända bilvårdsprodukter och högtrycksslangar sker på egen risk. Wash World kan inte hållas ansvariga för person- eller egendomsskador.

Före tvätt – Kontrollera om din bil får plats i båset på höjden och bredden.

Under tvätt – Följ noggrant instruktionerna för produkterna. Använd högtrycksslang med försiktighet för att skona lacken. Rekommenderat avstånd från bilen är minst 30 cm.

• Använd endast vårdprodukter avsedda för bilar, i anläggningen. Se upp med våra avlopp eftersom vi använder en bioreningsanläggning och tar ansvar för miljön.

• Foodtrucks eller andra kommersiella maskiner får inte rengöras. Utrustningen är endast avsedd för personbilar.
• Det är förbjudet att tvätta motorn och underredet med högtryckslansar, eftersom vatteninträngning kan orsaka skada.
• Felaktig användning av ”Tvätta själv”-anläggningen kan utlösa krav på ersättning för tömning av avloppsbrunn m.m. Färg och andra kemikalier som spolas ner i avloppet kommer att förstöra balansen i bioreningsanläggningen som därför måste rengöras. Det gäller även tvätt av verksamhetsrelaterad maskin eller liknande som orsakar igensatta avloppsbrunnar och sandfång.
• Vid användning av mattrengörare är det inte tillåtet att rengöra gummimattor. Ytterligare instruktioner finns på platsen. Ingen ersättning lämnas för skadade gummi- och tygmattor om instruktionerna inte följs.

Obs! Av hänsyn till bioreningsanläggningen är följande förbjudet i ”Tvätta själv”:
• Borttagning av större stenar, jord, färg, kemikalier eller liknande.
• Att använda vår ”Tvätta själv” på andra föremål än bilar.
• Tvätt av motor och underrede.
• Tvätt av foodtrucks, företagsrelaterade maskiner, entreprenadmaskiner, släp med jord och liknande.

Ingen ersättning ges för sidospeglar, vindrutetorkare, antenner, spoilers, reservhjul, dekorationslister, stänkskydd, lågprofildäck, tygtak, gummimattor, fälgar och extrautrustning som skadas vid ”Tvätta själv” och i tvätthallen. Det är kundens ansvar att se till att bilen uppfyller höjd- och breddmåtten. Dessutom är följande fordon inte tillåtna i våra tvättanläggningar: pickuptruckar utan tak, bilar med lyftar, bilar med skidbox, cykelstativ eller liknande.

Korrekt användning av bilvårdsprodukter, inklusive bl.a. förtvätt med högtryck, dammsugare, mattvätt, osv.:
• Följ instruktionerna för produkten noggrant.
• Använd högtrycksslangen med stor försiktighet eftersom vattenstrålarna kan orsaka skada om de används för nära bilen. Wash World rekommenderar ett minsta avstånd på 30 cm.
• Foodtrucks eller andra kommersiella maskiner får inte rengöras. Utrustningen är endast avsedd för personbilar.
• Det är förbjudet att tvätta motorn och underredet med högtryckslansar, eftersom vatteninträngning kan orsaka skada.
• Det är förbjudet att dammsuga fuktiga eller våta utrymmen/ytor eftersom det skadar dammsugaren.
• Felaktig användning av bilvårdsprodukter kan utlösa krav på till exempel ersättning för tömning av avloppsbrunn m.m. Färg och andra kemikalier som spolas ner i avloppet kommer att förstöra balansen i bioreningsanläggningen som därför måste rengöras. Det gäller även tvätt av verksamhetsrelaterad maskin eller liknande som orsakar igensatta avloppsbrunnar och sandfång.
Observera att användning av tvättanläggning och bilvårdsprodukter sker på egen risk. Wash World kan inte hållas ansvariga för person- eller egendomsskador.

7. Samtycke till marknadsföringsmaterial
I samband med att en profil skapas på Webbplatsen kan du välja om du vill ta emot elektroniskt marknadsföringsmaterial via t.ex. e-post, SMS och push-notiser.
Du kan när som helst utan kostnad välja bort att ta emot marknadsföringsmaterial; antingen via avregistreringsmöjligheten i det skickade e-postmeddelandet eller på Webbplatsen under ”Min profil”. Elektronisk post som uteslutande gäller servicemeddelanden, inklusive meddelanden om driftsproblem, eftersläpande betalning, avbrott eller upphörande av tjänsten kan skickas när som helst.

8. Betalning och fakturering
För att använda Tjänsten är förutsättningen att du registrerar dig och kontinuerligt uppdaterar dina betalningsuppgifter.
Abonnemang på obegränsad biltvätt betalas i förskott sista bankdagen eller vardagen i månaden. Detta är det sista betalningsdatumet. Beloppet dras av med det betalningssätt som du angivit i samband med din registrering. Du ansvarar för betalningen för de tjänster som tillhandahålls enligt avtalet. Vid sen betalning spärras medlemskapet tillfälligt och vi förbehåller oss rätten att ta ut en påminnelseavgift på 149 SEK.

Abonnenter på obegränsat antal biltvättar kan köpa ett större tvättprogram vid tvätthallen. Dessa köp debiteras tillsammans med nästa månadsbetalning.
Enstaka köp och enstaka tvättuppgraderingar som gjorts i betalterminalen, återbetalas upp till 30 dagar efter transaktionsdatum vid driftstopp, systemfel eller liknande. Fel ska anmälas till Kundtjänst innan du lämnar tvättanläggningen med angivande av registreringsskylt, tvätthall och tidpunkt.
Vid registrering av medlemskap för obegränsad biltvätt debiteras en anmälningsavgift på 149 SEK om inget annat anges på webbplatsen eller annonsen.
Information om de betalkort/betalningslösningar som kan användas som betalning för Tjänsten finns på Webbplatsen. Du har möjlighet att ladda ner ett fakturakvitto för det inbetalda beloppet på Webbplatsen under Min profil.

Vid registreringen av din betalningsinformation registrerar och lagrar en tredje part, godkänd i enlighet med internationella säkerhetsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard), på uppdrag av Företaget den betalningsinformation som är nödvändig för användningen av Tjänsten.
Information om dina genomförda köp hittar du under ”Betalningar” på din kundprofil på Webbplatsen.

9. Bindningstid
Det finns ingen bindningstid för Wash World. Du kan säga upp ditt abonnemang före den 20:e i en månad till slutet av samma månad. Om du vill säga upp ditt abonnemang, gå till ”Min profil” på webbplatsen. Om du säger upp ditt medlemskap efter den 19:e i en månad upphör abonnemanget och faktureringen av detta i slutet av påföljande månad.
När du registrerar dig för vårt abonnemang betalar du ett proportionellt månadspris från registreringsdatumet till slutet av innevarande månad, samt uppläggningsavgiften.

10. Ångerrätt
Du kan ångra det avtal som ingåtts enligt 17 § i konsumentavtalslagen.
Ångerfristen är 14 dagar för medlemskap.

Tidsfristen räknas som utgångspunkt från den dag du ingick avtalet, t.ex. vid av upprättandet av det önskade medlemskapet. Enligt konsumentavtalslagen har du rätt att få en rad uppgifter om bl.a ångerrätten och om den beställda tjänsten. Ångerfristen löper inte förrän du har fått denna information via e-post eller via formuläret på denna länk: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1457 (Bilaga 3)

Innan ångerfristen löper ut måste du meddela oss om att du har ångrat avtalet. Meddelande om att du ångrat avtalet ska skickas till:
Wash World ApS, Dynamovej 11, 1tv. 2860 Søborg eller via fliken: Kundtjänst på vår webbplats.
Om du börjar använda Tjänsten upphör ångerrätten.

11. Ansvar för missbruk m.m.
Genom att använda Tjänsten är du enligt dansk lagstiftning ansvarig för förluster som Wash World kan drabbas av till följd av andras obehöriga användning av Tjänsten. Vid misstanke om att medlemskapet används för att tvätta andra bilar än de som är registrerade, kontakta ”Kundtjänst” så snart som möjligt så att medlemskapet kan spärras.
Tjänsten tillhör den registrerade registreringsskylten. Om det obegränsade medlemskapet missbrukas för att tvätta annan bil än den registrerade, avslutas medlemskapet utan uppsägningstid, och du debiteras genom avdrag från den registrerade betallösningen för tvättens pris och en avgift på 500 SEK per tillfälle.

12. Ändringar av villkor, priser, avtalsvillkor m.m.
Alla priser för våra nuvarande produkter finns tillgängliga på webbplatsen och kan med tiden ändras, vilket kommer att meddelas dig i enlighet med dessa villkor. Med förbehåll för dina rättigheter enligt ”Ångerrätt”-klausulen kan inga betalningar återbetalas och vi gör inga återbetalningar eller krediter för utebliven användning eller endast delvis användning av tjänsten.

Du har rätt att ändra ditt abonnemang enligt gällande regler. Om du väljer att uppgradera ditt abonnemang debiteras tilläggspriset för den återstående månaden tillsammans med avgiften för påföljande månad. Det nya abonnemangspriset träder i kraft från och med nästa förfallodag för betalning. Om du väljer att nedgradera ditt abonnemang till ett lägre prispaket så träder både prisändringen och paketändringen i kraft från nästa förfallodag för betalning.

Vi ger dig minst 30 dagars förvarning via e-post om det sker förändringar i abonnemangspriser. Väsentliga förändringar gällande abonnemang för obegränsad biltvätt meddelas individuellt via e-post. Vi kan dock komma att ändra priser med kort varsel om våra kostnader för att göra abonnemanget tillgängligt ökar på grund av förändringar i skatter, avgifter, valutakursförändringar, förändringar i priser till tredje part, beslut av myndigheter eller lagändringar eller annan reglering, och prishöjningen av abonnemanget motsvarar denna ökning. Om du inte kan acceptera prisändringen har du rätt att säga upp ditt abonnemang med verkan från den dag ändringen träder i kraft, om vi har fått besked om detta minst tre (3) kalenderdagar innan ändringen träder i kraft.

Förändringar i priser som beskrivits ovan, innefattar även införande av nya priser, avgifter m.m.
Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet i paket som du abonnerar på. Om ändringen är till betydande nackdel för dig kommer vi att meddela dig om sådana ändringar via e-post. Sådana ändringar träder i kraft vid den tidpunkt som anges i meddelandet, men inte tidigare än trettio (30) kalenderdagar efter att meddelandet har skickats eller publicerats. En ändring kan träda i kraft tidigare om den är föranledd av ett potentiellt lagbrott, ett myndighetsbeslut, en lagändring eller en liknande situation av force majeure-karaktär.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och/eller tillägg till dessa villkor när som helst. Ändringar/tillägg kommer att visas på webbplatsen. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad genom att besöka webbplatsen regelbundet.

Du kommer att meddelas om alla väsentliga ändringar och/eller tillägg till dessa villkor via e-post minst 30 dagar innan ändringen och/eller tillägget träder i kraft. Vid väsentliga ändringar kan du säga upp avtalet med verkan från den dag ändringen träder i kraft. Detta är dock under förutsättning att ändringen inte tydligt är till din fördel, och förutsatt att vi har mottagit ditt förhandsbesked om uppsägning. Om du inte säger upp avtalet enligt ovan innebär det att du accepterar ändringen.

Pausa
Du kan pausa ditt medlemskap i upp till 3 månader per år, en månad i taget. Dessa månader behöver inte vara sammanhängande. Medlemskap kan inte avslutas, uppgraderas eller nedgraderas under en paus. Läs mer under hjälp (Infoga länk).

Behandling av personuppgifter
När du skapar en kundprofil för Tjänsten, och när du använder Tjänsten eller köper enstaka tvättar, ”Tvätta själv” eller bilvårdsprodukter, samlar vi in och behandlar viss information om dig. Du kan läsa mer om vilken information vi samlar in och hur vi behandlar den information som samlas in i vår integritetspolicy.

13. Support/kontaktinformation
För att komma i kontakt med vår kundtjänst kan du antingen:
• Använda vårt kontaktformulär www.washworld.se/hjälp eller skriva till oss på [email protected] eller [email protected]
• Vid driftstopp kan du ringa vår drifttelefon – telefonnumret till vår drifttelefon finns på alla våra anläggningar, och finns på terminalen, samt inne i tvätthallen. Observera att här behandlas endast akuta driftstopp. Övriga förfrågningar ska skickas via kontaktformuläret på webbplatsen.
• Skicka ett brev till oss: att. Wash World ApS Kundtjänst, Dynamovej 11 1tv, 2860 Søborg.

14. Länkar från Webbplatsen
När du använder Webbplatsen kan den innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada, besvär eller olägenhet som kan uppstå från din användning av dessa webbplatser.

15. Klagomål
Skador som följd av korrekt användning av tvättanläggningen och som du bedömer att Wash World ska ansvara för ska anmälas omedelbart efter att skadan har uppstått via kontaktformuläret i menyn under www.washworld.se/hjälp och senast 18 timmar efter att skadan inträffat med uppgift om platsen, tvätthallen, registreringsskylten och tidpunkten.

Om vi inte är eniga med dig gällande reklamationen kan du lämna in ett klagomål till Centrum for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan lämna in ett klagomål till Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

EU-kommissionens klagomålsportal online kan också användas för att lämna in ett klagomål. Detta är särskilt relevant om du är en konsument bosatt i ett annat EU-land. Klagomål kan lämnas här: http://ec.europa.eu/odr. När du lämnar in ett klagomål måste du ange vår e-postadress [email protected] .

16. Överlåtelse

Du får inte överlåta avtalet eller någon del av det till tredje part. Vi har rätt att överlåta hela eller delar av avtalet till tredje part.

17. Avtalet
Dessa villkor, vår cookiepolicy och Integritetspolicy utgör hela grunden för avtalet mellan dig och oss och ersätter eventuella tidigare avtal, både skriftliga och muntliga, om innehållet i dessa bestämmelser.

18. Force Majeure
Vi är inte ansvariga för eventuella fel, driftstopp eller otillgänglighet eller fel på Webbplatsen samt Tjänsten eller någon annan underlåtenhet att följa dessa villkor som orsakas av händelser utanför vår rimliga kontroll.

19. Ogiltighet
Om någon bestämmelse i avtalet mellan dig och oss skulle förklaras ogiltig eller omöjlig att verkställa kommer en sådan bestämmelse på inget sätt att påverka, ogiltigförklara eller förhindra upprätthållandet av de återstående bestämmelserna i avtalet. Tillämpningen av denna bestämmelse måste upprätthållas i den utsträckning som lagen tillåter.

20. Tillämplig lag och jurisdiktion

Avtalet är underkastat dansk lag och ärenden ska behandlas av Köpenhamns tingsrätt.

”Användarvillkor för användning av Wash World” uppdaterades senast i mars 2022.