Handelsvillkor

For English see below.

1. Syfte
Wash World ApS (nedan ”vi”, ”oss”, ”vår” och liknande beroende på sammanhanget”) erbjuder biltvätt, ”Tvätta själv” och bilvård, som görs tillgängligt via obegränsat medlemskap, medlemskap för enstaka tvätt eller enstaka köp med betalkort och diverse betalningslösningar på våra anläggningar. Du kan hitta information om de aktuella Wash World-produkterna på washworld.se

Vårt syfte är att säkerställa en effektiv, modern och miljövänlig biltvätt, ”Tvätta själv” och bilvård med kort väntetid. Vi arbetar ständigt med förändringar och utveckling av tekniken, som syftar till att säkerställa en hög kvalitet på våra aktuella produkter.

2. Villkor
Dessa villkor gäller och är juridiskt bindande för alla användare av obegränsat biltvättsmedlemskap, medlemskap för enstaka tvätt, bilvård, ”Tvätta själv” och enstaka tvätt. I framtiden kommer vårt medlemskap gemensamt att kallas för ”Tjänsten”. Du måste läsa och godkänna villkoren innan du använder Tjänsten. Genom att använda Tjänsten accepterar du dessa villkor och samtycker samtidigt till att efterleva dem. Avtalsvillkoren gäller så länge du har en kundrelation till oss. Om du vid något tillfälle inte accepterar eller inte kan efterleva villkoren i avtalet har du inte rätt att använda Tjänsten, bilvård, ”Tvätta själv” eller enstaka tvätt.

3. Information om oss
Tjänsten, bilvård, ”Tvätta själv”, dammsugare eller enstaka tvätt erbjuds av Wash World ApS. Vi är registrerade i Danmark med organisationsnummer 34486735 med adress Dynamovej 11, 1. tv. 2860 Søborg.

Eventuella frågor angående tjänsterelaterade frågor ska ställas direkt till oss via kontaktinformationen som du hittar i dessa villkor.

4. Tillgång till och användning av Tjänsten
För att använda Tjänsten måste du skapa en kundprofil. Du skapar din kundprofil på Webbplatsen och accepterar dessa villkor. Du kan avsluta din kundrelation med oss genom att avbryta ditt medlemskap i din profil her.
När du har skapat en kundprofil på webbplatsen kan du komma åt Tjänsten genom att:
• Teckna ett löpande abonnemang och betala månadsvis i förskott (”Abonnemangspriset”) tills du säger upp ditt abonnemang. Varje månad som du abonnerar på medlemskapet kallas för ”Abonnemangsperioden”.
För att få tillgång till, och vid registrering av tjänsten måste du acceptera följande villkor:
• Du måste garantera att informationen du lämnat i samband med registreringen är sanningsenlig och korrekt, och du måste meddela oss om denna information vid någon tidpunkt ändras.
• Tjänsten gäller endast i Sverige och för registrerad(e) bil(ar). Dessutom får vårt abonnemang på obegränsad biltvätt inte användas för taxi eller andra kommersiella persontransporter.
• Du måste koppla ett betalningsmedel till ditt abonnemang för obegränsat biltvätts- eller enstaka tvätt-medlemskap.
• Du ska registrera bilens registreringsskylt. Ditt medlemskap är kopplat till denna registreringsskylt. Du har möjlighet att byta registreringsskylt under medlemstiden, dock max en gång var 30:e dag.
• Vi registrerar bilen/medlemskapet i tvättanläggningen via ett automatiskt system för registreringsskyltsigenkänning (ANPG). Du samtycker härmed till att föraren av bilen kan agera för din räkning, även med avseende på uppgradering av tvättar och därav följande förbrukning och uppkomna betalningsförpliktelser. Observera att personliga registreringsskyltar inte känns igen automatiskt och måste anges manuellt vid incheckning för medlemmar i vår obegränsade biltvätt.
• Vid registrering till Tjänsten tilldelas en 4-siffrig kod (PIN-kod) som du kan ändra i efterhand. Koden ska användas i samband med biltvätt för bilar som är kopplade till vårt medlemskap för obegränsat biltvätts- eller enstaka tvätt-medlemskap, om registreringsskylten inte känns igen av systemet. I så fall måste registreringsskylt och kod anges på betalterminalen för att kunna tvätta via medlemskapet.
• Vid registrering till Tjänsten väljs ett lösenord som kan användas för att logga in på din kundprofil på Webbplatsen.
• När du använder Tjänsten måste du vara särskilt uppmärksam på korrekt användning av tvättanläggningen. Läs mer nedan under ”korrekt användning av tvättanläggningen”.
• Driftstopp och service kan förväntas inom tvätthallens öppettider. Vi strävar efter att utföra underhåll och service under perioder då tvättfrekvensen är som lägst. Det är vårt mål att säkerställa en hög kvalitet och tillgänglighet till våra anläggningar.
• Tvättanläggningen och området är videoövervakat .
• Du får inte använda eller tillåta andra att använda Tjänsten för olagliga eller olämpliga ändamål som kan störa driften av anläggningen eller den allmänna ordningen.

5. Tillgång till och användning av vår enstaka tvätt, ”Tvätta själv” och bilvård
För att få tillgång till användningen av vår enstaka tvätt, ”Tvätta själv” och bilvård måste du acceptera punkterna nedan. För att få tillgång till enstaka tvätt kör du fram till terminalen vid tvätthallen och väljer önskad tvätt. Du betalar direkt i terminalen med valt betalningssätt. För att få tillgång till ”Tvätta själv” betalar du via betalterminalen på ”Tvätta själv”-stationen.
Observera att vid start av ”Tvätta själv” reserverar din kreditkortsleverantör ett belopp på betalkortet, eftersom priset för ”Tvätta själv” är känt först när tjänsten har använts. Reservationen beror på att beloppet inte dras omedelbart. Reservationen annulleras när det faktiska beloppet är känt och har dragits . Se ytterligare information om detta på våra betalningsenheter.
• Vi registrerar bilen vid tvättanläggningen via videoövervakning på platsen. Läs mer om hur vi behandlar informationen i vår integritetspolicy.

6. Korrekt användning av tvätthall, ”Tvätta själv” och bilvårdsprodukter, förtvättsområde/självserviceområde
Korrekt användning av automatisk tvätthall:
• Kontrollera att din bil uppfyller maximala höjd- och breddmått. De specifika måtten för din tvätthall finns på Webbplatsen, under fliken ”Hitta tvätthall”.
• Vik in speglarna. Ta bort antenn, takräcken, takbox, spoilers och tillbehör m.m.
• Använd torkarpåsar.
• Kör tills maskinen visar ”STOPP”, bilen står rakt och mitt i tvätthallen och stäng av motorn.
• Dra åt parkeringsbromsen, ställ automatväxellådan på ”P” och stäng dörrar, fönster, taklucka osv.
• Stäng av bilsensorerna på vindrutetorkare, automatisk bagagerumsöppning m.m.
• Sitt kvar i bilen under tvätten.
• Testa alltid bromsarna efter tvätt.
• Det är inte tillåtet att förtvätta bilar – och fälgar i infartsområdet. För bioreningsanläggningens skull får förtvätt endast ske i de områden som är markerade med ”Förtvättsområde”.
• Använd endast vårdprodukter avsedda för bilar, i anläggningen.
Se upp med våra avlopp eftersom vi använder en bioreningsanläggning och tar ansvar för miljön.
• Felaktig användning av tvätthallen kan utlösa krav på ersättning för tömning av avloppsbrunnar m.m. Färg och andra kemikalier som spolas ner i avloppet kommer att förstöra balansen i bioreningsanläggningen som därför måste rengöras. Det gäller även tvätt av verksamhetsrelaterad maskin eller liknande som orsakar igensatta avloppsbrunnar och sandfång.
Korrekt användning av ”Tvätta själv”-anläggningen
• Användning av ”Tvätta själv” samt schampo, kemikalier, godkända bilvårdsprodukter och högtrycksslangar sker på egen risk. Wash World kan inte hållas ansvariga för person- eller egendomsskador.

Före tvätt – Kontrollera om din bil får plats i båset på höjden och bredden.

Under tvätt – Följ noggrant instruktionerna för produkterna. Använd högtrycksslang med försiktighet för att skona lacken. Rekommenderat avstånd från bilen är minst 30 cm.

• Använd endast vårdprodukter avsedda för bilar, i anläggningen. Se upp med våra avlopp eftersom vi använder en bioreningsanläggning och tar ansvar för miljön.

• Foodtrucks eller andra kommersiella maskiner får inte rengöras. Utrustningen är endast avsedd för personbilar.
• Det är förbjudet att tvätta motorn och underredet med högtryckslansar, eftersom vatteninträngning kan orsaka skada.
• Felaktig användning av ”Tvätta själv”-anläggningen kan utlösa krav på ersättning för tömning av avloppsbrunn m.m. Färg och andra kemikalier som spolas ner i avloppet kommer att förstöra balansen i bioreningsanläggningen som därför måste rengöras. Det gäller även tvätt av verksamhetsrelaterad maskin eller liknande som orsakar igensatta avloppsbrunnar och sandfång.
• Vid användning av mattrengörare är det inte tillåtet att rengöra gummimattor. Ytterligare instruktioner finns på platsen. Ingen ersättning lämnas för skadade gummi- och tygmattor om instruktionerna inte följs.

Obs! Av hänsyn till bioreningsanläggningen är följande förbjudet i ”Tvätta själv”:
• Borttagning av större stenar, jord, färg, kemikalier eller liknande.
• Att använda vår ”Tvätta själv” på andra föremål än bilar.
• Tvätt av motor och underrede.
• Tvätt av foodtrucks, företagsrelaterade maskiner, entreprenadmaskiner, släp med jord och liknande.

Ingen ersättning ges för sidospeglar, vindrutetorkare, antenner, spoilers, reservhjul, dekorationslister, stänkskydd, lågprofildäck, tygtak, gummimattor, fälgar och extrautrustning som skadas vid ”Tvätta själv” och i tvätthallen. Det är kundens ansvar att se till att bilen uppfyller höjd- och breddmåtten. Dessutom är följande fordon inte tillåtna i våra tvättanläggningar: pickuptruckar utan tak, bilar med lyftar, bilar med skidbox, cykelstativ eller liknande.

Korrekt användning av bilvårdsprodukter, inklusive bl.a. förtvätt med högtryck, dammsugare, mattvätt, osv.:
• Följ instruktionerna för produkten noggrant.
• Använd högtrycksslangen med stor försiktighet eftersom vattenstrålarna kan orsaka skada om de används för nära bilen. Wash World rekommenderar ett minsta avstånd på 30 cm.
• Foodtrucks eller andra kommersiella maskiner får inte rengöras. Utrustningen är endast avsedd för personbilar.
• Det är förbjudet att tvätta motorn och underredet med högtryckslansar, eftersom vatteninträngning kan orsaka skada.
• Det är förbjudet att dammsuga fuktiga eller våta utrymmen/ytor eftersom det skadar dammsugaren.
• Felaktig användning av bilvårdsprodukter kan utlösa krav på till exempel ersättning för tömning av avloppsbrunn m.m. Färg och andra kemikalier som spolas ner i avloppet kommer att förstöra balansen i bioreningsanläggningen som därför måste rengöras. Det gäller även tvätt av verksamhetsrelaterad maskin eller liknande som orsakar igensatta avloppsbrunnar och sandfång.
Observera att användning av tvättanläggning och bilvårdsprodukter sker på egen risk. Wash World kan inte hållas ansvariga för person- eller egendomsskador.

7. Samtycke till marknadsföringsmaterial
I samband med att en profil skapas på Webbplatsen kan du välja om du vill ta emot elektroniskt marknadsföringsmaterial via t.ex. e-post, SMS och push-notiser.
Du kan när som helst utan kostnad välja bort att ta emot marknadsföringsmaterial; antingen via avregistreringsmöjligheten i det skickade e-postmeddelandet eller på Webbplatsen under ”Min profil”. Elektronisk post som uteslutande gäller servicemeddelanden, inklusive meddelanden om driftsproblem, eftersläpande betalning, avbrott eller upphörande av tjänsten kan skickas när som helst.

8. Betalning och fakturering
För att använda Tjänsten är förutsättningen att du registrerar dig och kontinuerligt uppdaterar dina betalningsuppgifter.
Abonnemang på obegränsad biltvätt betalas i förskott sista bankdagen eller vardagen i månaden. Detta är det sista betalningsdatumet. Beloppet dras av med det betalningssätt som du angivit i samband med din registrering. Du ansvarar för betalningen för de tjänster som tillhandahålls enligt avtalet. Vid sen betalning spärras medlemskapet tillfälligt och vi förbehåller oss rätten att ta ut en påminnelseavgift på 149 SEK.

Abonnenter på obegränsat antal biltvättar kan köpa ett större tvättprogram vid tvätthallen. Dessa köp debiteras tillsammans med nästa månadsbetalning.
Enstaka köp och enstaka tvättuppgraderingar som gjorts i betalterminalen, återbetalas upp till 30 dagar efter transaktionsdatum vid driftstopp, systemfel eller liknande. Fel ska anmälas till Kundtjänst innan du lämnar tvättanläggningen med angivande av registreringsskylt, tvätthall och tidpunkt.
Vid registrering av medlemskap för obegränsad biltvätt debiteras en anmälningsavgift på 149 SEK om inget annat anges på webbplatsen eller annonsen.
Information om de betalkort/betalningslösningar som kan användas som betalning för Tjänsten finns på Webbplatsen. Du har möjlighet att ladda ner ett fakturakvitto för det inbetalda beloppet på Webbplatsen under Min profil.

Vid registreringen av din betalningsinformation registrerar och lagrar en tredje part, godkänd i enlighet med internationella säkerhetsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard), på uppdrag av Företaget den betalningsinformation som är nödvändig för användningen av Tjänsten.
Information om dina genomförda köp hittar du under ”Betalningar” på din kundprofil på Webbplatsen.

9. Bindningstid
Det finns ingen bindningstid för Wash World. Du kan säga upp ditt abonnemang före den 20:e i en månad till slutet av samma månad. Om du vill säga upp ditt abonnemang, gå till ”Min profil” på webbplatsen. Om du säger upp ditt medlemskap efter den 19:e i en månad upphör abonnemanget och faktureringen av detta i slutet av påföljande månad.
När du registrerar dig för vårt abonnemang betalar du ett proportionellt månadspris från registreringsdatumet till slutet av innevarande månad, samt uppläggningsavgiften.

10. Ångerrätt
Du kan ångra det avtal som ingåtts enligt 17 § i konsumentavtalslagen.
Ångerfristen är 14 dagar för medlemskap.

Tidsfristen räknas som utgångspunkt från den dag du ingick avtalet, t.ex. vid av upprättandet av det önskade medlemskapet. Enligt konsumentavtalslagen har du rätt att få en rad uppgifter om bl.a ångerrätten och om den beställda tjänsten. Ångerfristen löper inte förrän du har fått denna information via e-post eller via formuläret på denna länk: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1457 (Bilaga 3)

Innan ångerfristen löper ut måste du meddela oss om att du har ångrat avtalet. Meddelande om att du ångrat avtalet ska skickas till:
Wash World ApS, Dynamovej 11, 1tv. 2860 Søborg eller via fliken: Kundtjänst på vår webbplats.
Om du börjar använda Tjänsten upphör ångerrätten.

11. Ansvar för missbruk m.m.
Genom att använda Tjänsten är du enligt svensk lagstiftning ansvarig för förluster som Wash World kan drabbas av till följd av andras obehöriga användning av Tjänsten. Vid misstanke om att medlemskapet används för att tvätta andra bilar än de som är registrerade, kontakta ”Kundtjänst” så snart som möjligt så att medlemskapet kan spärras.
Tjänsten tillhör den registrerade registreringsskylten. Om det obegränsade medlemskapet missbrukas för att tvätta annan bil än den registrerade, avslutas medlemskapet utan uppsägningstid, och du debiteras genom avdrag från den registrerade betallösningen för tvättens pris och en avgift på 500 SEK per tillfälle.

12. Ändringar av villkor, priser, avtalsvillkor m.m.
Alla priser för våra nuvarande produkter finns tillgängliga på webbplatsen och kan med tiden ändras, vilket kommer att meddelas dig i enlighet med dessa villkor. Med förbehåll för dina rättigheter enligt ”Ångerrätt”-klausulen kan inga betalningar återbetalas och vi gör inga återbetalningar eller krediter för utebliven användning eller endast delvis användning av tjänsten.

Du har rätt att ändra ditt medlemskap i enlighet med gällande regler. Du kan uppgradera ditt medlemskap och ändringen träder i kraft omedelbart. Tilläggspris för den kvarvarande del av månaden debiteras tillsammans med avgiften för nästkommande månad. Det nya priset träder i kraft från och med nästa ordinarie förfallodag för betalning. Du kan nedgradera ditt medlemskap fram till och med den 19:e i månaden och paket- och prisändringen träder i kraft i slutet av samma månad. Om du nedgraderar ditt medlemskap efter den 19:e i en månad, träder paket- och prisändringen i kraft i slutet av efterföljande månad.

Vi ger dig minst 30 dagars förvarning via e-post om det sker förändringar i abonnemangspriser. Väsentliga förändringar gällande abonnemang för obegränsad biltvätt meddelas individuellt via e-post. Vi kan dock komma att ändra priser med kort varsel om våra kostnader för att göra abonnemanget tillgängligt ökar på grund av förändringar i skatter, avgifter, valutakursförändringar, förändringar i priser till tredje part, beslut av myndigheter eller lagändringar eller annan reglering, och prishöjningen av abonnemanget motsvarar denna ökning. Om du inte kan acceptera prisändringen har du rätt att säga upp ditt abonnemang med verkan från den dag ändringen träder i kraft, om vi har fått besked om detta minst tre (3) kalenderdagar innan ändringen träder i kraft.

Förändringar i priser som beskrivits ovan, innefattar även införande av nya priser, avgifter m.m.
Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet i paket som du abonnerar på. Om ändringen är till betydande nackdel för dig kommer vi att meddela dig om sådana ändringar via e-post. Sådana ändringar träder i kraft vid den tidpunkt som anges i meddelandet, men inte tidigare än trettio (30) kalenderdagar efter att meddelandet har skickats eller publicerats. En ändring kan träda i kraft tidigare om den är föranledd av ett potentiellt lagbrott, ett myndighetsbeslut, en lagändring eller en liknande situation av force majeure-karaktär.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och/eller tillägg till dessa villkor när som helst. Ändringar/tillägg kommer att visas på webbplatsen. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad genom att besöka webbplatsen regelbundet.

Du kommer att meddelas om alla väsentliga ändringar och/eller tillägg till dessa villkor via e-post minst 30 dagar innan ändringen och/eller tillägget träder i kraft. Vid väsentliga ändringar kan du säga upp avtalet med verkan från den dag ändringen träder i kraft. Detta är dock under förutsättning att ändringen inte tydligt är till din fördel, och förutsatt att vi har mottagit ditt förhandsbesked om uppsägning. Om du inte säger upp avtalet enligt ovan innebär det att du accepterar ändringen.

Pausa
Du kan pausa ditt medlemskap i upp till 3 månader per år, en månad åt gången. Dessa månader behöver inte vara i direkt anslutning till varandra. Om du schemalägger en paus för ditt medlemskap före den 19:e i en månad träder pausen i kraft i slutet av samma månad. Om du däremot schemalägger en paus för ditt medlemskap efter den 19:e i en månad träder pausen i kraft i slutet av efterföljande månad. Medlemskap kan inte avslutas, uppgraderas eller nedgraderas under en paus. Läs mer under hjälp.

Behandling av personuppgifter
När du skapar en kundprofil för Tjänsten, och när du använder Tjänsten eller köper enstaka tvättar, ”Tvätta själv” eller bilvårdsprodukter, samlar vi in och behandlar viss information om dig. Du kan läsa mer om vilken information vi samlar in och hur vi behandlar den information som samlas in i vår integritetspolicy.

13. Support/kontaktinformation
För att komma i kontakt med vår kundtjänst kan du antingen:
• Använda vårt kontaktformulär www.washworld.se/hjälp eller skriva till oss på [email protected]
• Vid driftstopp kan du ringa vår drifttelefon – telefonnumret till vår drifttelefon finns på alla våra anläggningar, och finns på terminalen, samt inne i tvätthallen. Observera att här behandlas endast akuta driftstopp. Övriga förfrågningar ska skickas via kontaktformuläret på webbplatsen.
• Skicka ett brev till oss: att. Wash World ApS Kundtjänst, Dynamovej 11 1tv, 2860 Søborg.

14. Länkar från Webbplatsen
När du använder Webbplatsen kan den innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada, besvär eller olägenhet som kan uppstå från din användning av dessa webbplatser.

15. Klagomål
Skador som följd av korrekt användning av tvättanläggningen och som du bedömer att Wash World ska ansvara för ska anmälas omedelbart efter att skadan har uppstått via kontaktformuläret i menyn under www.washworld.se/hjälp och senast 18 timmar efter att skadan inträffat med uppgift om platsen, tvätthallen, registreringsskylten och tidpunkten.

Om vi inte är eniga med dig gällande reklamationen kan du lämna in ett klagomål till ARN, Box 174 101 23 Stockholm (Om du skickar rekommenderad post ska den adresseras till ARN och inte till en specifik handläggare.)

EU-kommissionens klagomålsportal online kan också användas för att lämna in ett klagomål. Detta är särskilt relevant om du är en konsument bosatt i ett annat EU-land. Klagomål kan lämnas här: http://ec.europa.eu/odr. När du lämnar in ett klagomål måste du ange vår e-postadress [email protected].

16. Överlåtelse

Du får inte överlåta avtalet eller någon del av det till tredje part. Vi har rätt att överlåta hela eller delar av avtalet till tredje part.

17. Avtalet
Dessa villkor, vår cookiepolicy och Integritetspolicy utgör hela grunden för avtalet mellan dig och oss och ersätter eventuella tidigare avtal, både skriftliga och muntliga, om innehållet i dessa bestämmelser.

18. Force Majeure
Vi är inte ansvariga för eventuella fel, driftstopp eller otillgänglighet eller fel på Webbplatsen samt Tjänsten eller någon annan underlåtenhet att följa dessa villkor som orsakas av händelser utanför vår rimliga kontroll.

19. Ogiltighet
Om någon bestämmelse i avtalet mellan dig och oss skulle förklaras ogiltig eller omöjlig att verkställa kommer en sådan bestämmelse på inget sätt att påverka, ogiltigförklara eller förhindra upprätthållandet av de återstående bestämmelserna i avtalet. Tillämpningen av denna bestämmelse måste upprätthållas i den utsträckning som lagen tillåter.

20. Tillämplig lag och jurisdiktion

Avtalet är underkastat dansk lag och ärenden ska behandlas av Köpenhamns tingsrätt.

”Användarvillkor för användning av Wash World” uppdaterades senast i mars 2022.

Terms and Conditions of Use for Wash World

1. Purpose

Wash World ApS (hereinafter “we”, “us”, “our” and similar, depending on the context) offers automatic car washing, self-service car washing and car-care, which is made available via an unlimited membership, single-wash membership or single purchase with payment card and various payment solutions at our facilities. You can find information about the current Wash World products at washworld.se
Our aim is to provide efficient, modern and environmentally friendly automatic car washing, self-service washing facilities and car-care with short waiting times. We are continually working on changes and technological developments in order to always be able to guarantee the high quality of our current products.

2. Terms and conditions

These terms and conditions apply to and are legally binding for all users of the unlimited car wash membership, single-wash membership, car-care, self-service car washing and single-wash. Hereinafter, our membership will be collectively referred to as “the Service”. You must read and agree to the terms and conditions before using the Service. By using the Service, you accept these terms and conditions and agree to abide by them. These terms and conditions apply for as long as you have a customer relationship with us. If at any time you do not accept or are unable to comply with the terms and conditions of the agreement, you are not entitled to use the Service, car-care, self-service car washing or single-wash.

3. Information about us

The Service, car-care, self-service car washing, vacuum cleaning or single-wash, is offered by Wash World ApS. We are registered in Denmark with the company registration number (CVR no.) 34486735 at the address Dynamovej 11, 1. tv. 2860 Søborg.

Any questions regarding service-related issues should be addressed directly to us via the contact information found in these terms and conditions.

4. Access to and use of the Service

To use the Service, you must create a customer profile. You create your customer profile on the website and accept these terms and conditions. You can end your customer relationship with us by cancelling your membership in your profile here.
Once you have created a customer profile on the website, you can access the Service by:
• Take out an ongoing subscription and paying monthly in advance (“the Subscription Price”) until you cancel your subscription. Each month that you subscribe to the membership is referred to as “the Subscription Period”.
In order to access and register for the Service, you must accept the following terms and conditions:
• You must guarantee that the information you provide at the time of registration is true and correct and must notify us if this information changes at any time.
• The Service is only valid in Sweden and for a registered car(s). In addition, our unlimited car wash subscription may not be used for taxis or other vehicles used for commercial passenger transport.
• You must link a means of payment to your subscription for unlimited automatic car washing or single-wash membership.
• You must register your car’s number plate. Your membership is linked to this number plate. You have the option of changing the number plate during the membership period, but no more than once every 30 days.
• We register the car/membership at the car wash via an automatic number plate recognition (ANPR) system. You hereby agree that the driver of the car may act on your behalf, including with respect to the upgrade of washes and the resulting consumption and payment obligations incurred. Please note that personal number plates are not automatically recognised and must be entered manually at check-in for members of our unlimited automatic car washing.
• When you register for the Service, you are assigned a 4-digit code (PIN) that you can change later. The code should be used for car washes for cars linked to our unlimited automatic car washing or single-wash membership if the number plate is not recognised by the system. In such cases, the number plate and code must be entered at the payment terminal in order to wash using the membership.
• When registering for the Service, a password will be chosen that can be used to log in to your customer profile on the website.
• When using the Service, you must pay particular attention to the proper use of the car wash facility. Read more below under “correct use of the car wash facility”.
• Downtime and servicing can be expected within the car wash facility’s opening hours. We aim to carry out maintenance and servicing during periods when the frequency of washing is at its lowest. It is our goal to ensure the high quality and availability of our car wash facilities.
• The car wash facility and associated area is under video surveillance.
• You may not use or permit others to use the Service for any unlawful or improper purpose that may interfere with the operation of the facility or with public order.

5. Access to and use of our single-wash, self-service car washing and car-care

In order to access our single-wash, self-service car washing and car-care services, you must accept the following points below. To access the single-wash, drive up to the terminal at the car wash facility and select the desired wash. You pay directly at the terminal with the chosen payment method. To access self-service car washing, you pay via the payment terminal at the self-service car washing station.
Please note that at the start of the self-service car washing service, your credit/debit card provider reserves an amount on your credit/debit card, as the price for self-service car washing is only known once the service has been used. The reservation is due to the fact that the amount is not deducted immediately. The reservation will be cancelled once the actual amount is known and has been deducted. See further information concerning this on our payment devices.
• We register the car at the car wash facility via on-site video surveillance. Read more about how we process information in our privacy policy.

6. Correct use of the car wash facility, self-service car washing, car-care products, and pre-wash area/self-service area

Proper use of the automatic car washing facility:
• Make sure your car complies with the maximum height and width dimensions. The specific dimensions of your local car washing facility are available on the website under the “Hitta tvätthall” tab.
• Push your mirrors in. Dismantle any antennas, roof racks, roof boxes, and spoilers, as well as any other accessories
• Use wiper bags.
• Drive until the machine shows ‘STOPP’. Keep your car straight and in the middle of the wash bay and switch off the engine.
• Put the handbrake on, put your automatic gearbox in “P” and close any doors, windows, sunroofs, etc.
• Turn off car sensors on wipers, automatic boot opener, etc.
• Stay in the car during the wash.
• Always test your brakes after washing.
• Pre-washing of cars and rims in the entry area is not allowed. For the sake of the biological treatment facility, pre-washing may only take place in the areas marked “Förtvättsområde” (“Pre-wash area”).
• Use only care products intended for cars in the facility.
Take care of our drains, as we use biological treatment facilities and take care of the environment.
• Improper use of the car wash facility may trigger claims for compensation for emptying of wastewater shafts, etc. Paint and other chemicals that are washed down the drain will upset the balance of the biological treatment facility, which must therefore be cleaned. This also applies to the washing of business-related machinery or similar that can lead to blocked wastewater shafts and sand traps.
Correct use of the self-service car washing facility
• The use of the self-service car wash as well as shampoos, chemicals, approved car-care products and high-pressure hoses is done at your own risk. Wash World cannot be held liable for personal injury or damage to property.
• Before washing – Check if your car fits into the washing cubicle (height and width).
• During washing – Follow the instructions for the products carefully. Use the high-pressure hose with care to protect your paintwork. The recommended distance from the car is at least 30 cm.
• Use only care products intended for cars in the facility. Take care of our drains, as we use biological treatment facilities and take care of the environment.
• Food trucks or other commercial machines must not be cleaned. The equipment is only intended for private cars.
• Washing engines and undercarriages with high-pressure hoses is prohibited, as water ingress can cause damage.
• Incorrect use of the self-service car washing facility may trigger claims for compensation for emptying of wastewater shafts, etc. Paint and other chemicals that are washed down the drain will upset the balance of the biological treatment facility, which must therefore be cleaned. This also applies to the washing of business-related machinery or similar that can lead to blocked wastewater shafts and sand traps.
• When using the carpet cleaner, cleaning rubber mats is not allowed. Further instructions are available on-site. No compensation will be given for damaged rubber and fabric mats if the instructions are not followed.
Note! For the sake of the biological treatment facility, the following is prohibited in the self-service car wash:
• Removal of large stones, soil, paint, chemicals or similar.
• Use of our self-service car wash for objects other than cars.
• Washing of engines and undercarriages.
• Washing of food trucks, business-related machinery, construction machinery, trailers with soil and similar.

No compensation will be given for wing mirrors, windscreen wipers, aerials, spoilers, spare wheels, decorative strips, mudguards, low-profile tyres, fabric roofs, rubber mats, rims and additional equipment damaged during self-service car washing and in the automatic car washing facility. It is the customer’s responsibility to ensure that their car meets the height and width dimensions. In addition, the following vehicles are not allowed in our washing facilities: pickup trucks without hardtop, cars with lifts, cars with ski boxes, bicycle racks or similar.

Correct use of car-care products, including high-pressure pre-wash hoses, vacuum cleaners, carpet cleaner, etc:
• Follow the instructions for the product carefully.
• Use the high-pressure hose with great care, as the water jets can cause damage if used too close to the car. Wash World recommends a minimum distance of 30 cm.
• Food trucks or other commercial machines must not be cleaned. The equipment is only intended for private cars.
• Washing engines and undercarriages with high-pressure hoses is prohibited, as water ingress can cause damage.
• It is forbidden to vacuum damp or wet areas/surfaces, as this will damage the vacuum cleaner.
• Incorrect use of car-care products can trigger claims, for example, for compensation for emptying of wastewater shafts, etc. Paint and other chemicals that are washed down the drain will upset the balance of the biological treatment facility, which must therefore be cleaned. This also applies to the washing of business-related machinery or similar that can lead to blocked wastewater shafts and sand traps.

Please note that use of the car wash and car-care products is done at your own risk. Wash World cannot be held liable for personal injury or damage to property.

7. Consent to marketing material

When creating a profile on the website, you can choose whether you want to receive electronic marketing materials such as emails, SMS and push notifications.
You may, free of charge, opt out of receiving marketing materials at any time, either via the unsubscribe option in received emails or on the website under “My profil”. Electronic mail relating exclusively to service notices, including notices of operational problems, payment arrears, interruption or discontinuation of the Service, may be sent at any time.

8. Payment and invoicing

In order to use the Service, you must register and continuously update your payment details.

Unlimited car wash subscriptions are paid for in advance on the last banking day or weekday of the month. This is the last date for payment. The amount will be deducted from the payment method you specified when you registered. You are responsible for paying for the services provided under the contract. In case of late payment, membership will be suspended, and we reserve the right to charge a reminder fee of SEK 149.
Subscribers to unlimited car washes can additionally purchase a wash programme upgrade at the car wash. These purchases will be charged together with the next monthly payment.
Single purchases and single-wash upgrades made at the payment terminal are refundable up to 30 days after the transaction date in case of downtime, system failure or similar. Faults must be reported to customer services before leaving the car wash facility, indicating the number plate, car wash facility and time.

When registering for an unlimited automatic car wash membership, a registration fee of SEK 149 will be charged unless otherwise stated on the website or an advertisement.
Information on the payment cards/payment solutions that can be used to pay for the Service is available on the website. You have the option to download an invoice receipt for the amount paid on the website under “My profil”.

When registering your payment information, a third party, approved in accordance with international security standards (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard), records and stores on behalf of the company the payment information necessary for the use of the Service.

Information about your completed purchases can be found under “Betalningar” on your customer profile on the website.

9. Fixed-term subscription

There is no fixed-term subscription period for Wash World. You can cancel your subscription before the 20th of a month for cancellation at the end of the same month. If you want to cancel your subscription, go to “My profil” on the website. If you cancel your membership after the 19th of a month, the subscription and the billing thereof will cease at the end of the following month.

When you sign up for our subscription, you pay a pro rata monthly price from the date of registration to the end of the current month, plus the setup fee.

10. Right of Withdrawal

You can withdraw from the contract under Article 17 of the Consumer Contracts Act. The cancellation period for membership is 14 days. The time limit is calculated from the date you entered into the agreement, e.g., the date of establishment of the desired membership. According to the Consumer Contracts Act, you have the right to receive a range of information, including the right of withdrawal and the service ordered.

The withdrawal period does not start until you have received this information by email or via the form in this link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1457 (Appendix 3)

Before the end of the withdrawal period, you must notify us that you have withdrawn from the contract. Notice of withdrawal should be sent to:
Wash World ApS, Dynamovej 11, 1tv. 2860 Søborg or via the “Kundtjänst” tab on our website.

If you start using the Service, the right to withdrawal is forfeited.

11. Liability for misuse, etc.

By using the Service, you are liable under Danish law for any losses Wash World may suffer as a result of the unauthorised use of the Service by others. If you suspect that the membership is being used to wash cars other than those registered, please contact customer services as soon as possible so that the membership can be blocked.
The Service belongs to the registered number plate. If the unlimited membership is misused to wash a car other than the registered one, the membership will be terminated without notice, and you will be charged by deduction from the registered payment solution for the price of the wash and a fee of SEK 500 per offence.

12. Changes to terms and conditions, prices, contractual conditions, etc.

All prices for our current products are available on the website and may change from time to time, which will be notified to you in accordance with these terms and conditions. Subject to your rights under the “Right of Withdrawal” clause, no payments can be refunded, and we do not issue refunds or credits for non-use or only partial use of the Service.

You have the right to change your membership in accordance with the applicable rules. You can upgrade your membership, and the change will take effect immediately. The additional price for the remaining part of the month will be charged together with the fee for the following month. The new price will take effect from the next regular due date for payment. You can downgrade your membership until the 19th of a month, and the package and price change will take effect at the end of the same month. If you downgrade your membership after the 19th of a month, the package and price change will take effect at the end of the following month.

We will give you at least 30 days’ notice by email of any changes to subscription prices. Significant changes to unlimited car wash subscriptions will be notified individually by email. However, we may change prices at short notice if our costs of making the subscription available increase due to changes in taxes, fees, exchange rate fluctuations, changes in third-party prices, government decisions or changes in laws or other regulations, and the price increase of the subscription corresponds to this increase. If you do not accept the price change, you have the right to cancel your subscription with effect from the date the change comes into effect, provided we have been notified at least three (3) calendar days before the change comes into effect.

Changes in prices as described above also include the introduction of new prices, fees, etc.
We reserve the right to change the content of packages to which you subscribe. If the change is of significant disadvantage to you, we will notify you of such changes by email. Such changes will take effect at the time specified in the notice, but no earlier than thirty (30) calendar days after the notice is sent or published. An amendment may enter into force earlier if it is prompted by a potential breach of law, a decision by an authority, a change in the law or a similar situation of a force majeure nature.

We reserve the right to make changes and/or additions to these terms and conditions at any time. Changes/additions will appear on the website. We recommend that you keep up to date by visiting the website regularly.

You will be notified of any material changes and/or amendments to these terms and conditions by email at least 30 days before the change and/or amendment takes effect. In case of substantial changes, you can terminate the contract with effect from the day the change comes into force. However, this is provided that the change is not clearly in your favour and provided that we have received your prior notice of termination. If you do not terminate the agreement as described above, this means that you accept the change.

Pause
You can pause your membership for up to 3 months per year, one month at a time. These months do not have to be consecutive. If you schedule a pause in your membership before the 19th of a month, the pause will take effect at the end of the same month. However, if you schedule a pause in your membership after the 19th of a month, the pause will take effect at the end of the following month. Membership cannot be terminated, upgraded or downgraded during a pause. Read more under Help.

Processing of personal data
When you create a customer profile for the Service, and when you use the Service or purchase single-washes, self-service car washing or car-care products, we collect and process certain information about you. You can read more about what information we collect and how we process the information collected in our privacy policy.

13. Support/contact information

To get in touch with our customer services you can either:
• Use our contact form www.washworld.se/hjälp or write to us at [email protected]
• In the event of downtime you can call our downtime hotline – the hotline number is available at all our facilities and is located at the terminal as well as inside the car wash facility. Please note that only emergency downtime is addressed here. Other requests should be sent via the contact form on the website.
• Send us a letter to Wash World ApS Customer Service, Dynamovej 11 1tv, 2860 Søborg.

14. Links from the website

When you use the website, it may contain links to third-party websites. We have no control over the content of these websites and accept no responsibility for them or for any loss or damage, difficulties or inconvenience that may arise from your use of these websites.

15. Complaints

Damage resulting from the correct use of the washing facility and for which you consider Wash World to be responsible must be reported immediately after the damage has occurred via the contact form in the menu at www.washworld.se/hjälp and no later than 18 hours after the damage occurred, indicating the location, the car washing facility, the number plate and the time.

If we do not agree with you about the complaint, you can submit a complaint to ARN, Box 174 101 23 Stockholm (If you send registered mail, it should be addressed to ARN and not to a specific administrator.)
The European Commission’s online complaints portal can also be used to lodge a complaint. This is particularly relevant if you are a consumer living in another EU country. Complaints can be submitted here: http://ec.europa.eu/odr.

When submitting a complaint, you must provide our email address [email protected].

16. Transfer

You may not transfer the agreement or any part of it to any third party. We have the right to transfer all or part of the contract to a third party.

17. The agreement

These terms and conditions, our cookie policy and privacy policy form the entire basis of the agreement between you and us and supersede any prior agreements, whether written or oral, regarding the content of these provisions.

18. Force majeure

We are not responsible for any failure, downtime or unavailability or malfunction of the website and the Service or any other failure to comply with these terms and conditions caused by events beyond our reasonable control.

19. Invalidity

If any provision of the agreement between you and us is declared invalid or unenforceable, such provision will in no way affect, invalidate or prevent the enforcement of the remaining provisions of the agreement. The application of this provision must be maintained to the extent permitted by law.

20. Applicable law and jurisdiction

The agreement is governed by Danish law and cases will be heard by the Copenhagen District Court. The ““Terms and Conditions of Use for Wash World” were last updated in March 2022.