4 frågor och svar i

Skador

Vad ersätter Wash World i händelse av skada?

Wash World är ansvarig enligt gällande ersättningsregler i Sverige. Ingen ersättning ges för sidobackspeglar, vindrutetorkare, antenner, spoilers, reservhjul, dekorationslister, stänkskydd, lågprofildäck, tygtak, fälgar och extrautrustning som skadas vid tvätt. Maskinhaverier betraktas inte som maskinfel.

Det är kundens ansvar att se till att bilen uppfyller höjd- och breddmåtten. Dessutom är följande fordon inte tillåtna i våra tvättanläggningar: pickup trucks utan tak, bilar med lyftar, bilar med skidbox eller liknande.

Läs mer om våra handelsvillkor här

 

Vem bedömer din skadeanmälan?

Skadeanmälningarna hanteras och bedöms av en professionell opartisk tredje part.

Om det uppstår en tvist om beslutet i skadeärendet kan du inleda ett regressärende via ditt eget försäkringsbolag, där det är möjligt att få material utlämnat för granskning av försäkringsbolagets bedömare. Videomaterial delas endast mellan professionella skadereglerare, dvs. mellan försäkringsbolag.

Vilka villkor gäller för att anmäla en skada?

Skador på bilen till följd av rätt användning av biltvätten och som Wash World, enligt våra villkor, är ansvariga för, ska omedelbart anmälas efter det att skadan har uppstått och senast 18 timmar efter händelsen. 

 

Hur anmäler jag en skada?

Om din bil har skadats i biltvätten måste du göra en skadeanmälan till oss. För att göra detta trycker du på "Kontakta oss" nedan.

Skadan måste anmälas inom 18 timmar efter händelsen och du måste skicka lämpliga foton av skadan tillsammans med anmälan. Se till att du tar bilder av skadan från alla vinklar och beskriver händelsen så noggrant som möjligt. När du har lämnat in en skadeanmälan kan du förvänta dig ett svar från en extern skadereglerare inom 5-7 arbetsdagar.

 

Hittade du inte svaret på din fråga? Oroa dig inte, vi är redo