Integritetspolicy

Inledning

Denna integritetspolicy gäller för Wash World ApS behandling av personuppgifter i samband med (1) ditt besök på vår onlineplattform www.washworld.dk, (2) användning av kontaktformuläret på webbplatsen, (3) i samband med ditt eventuella medlemskap i Wash World och (4) användning av Wash Worlds tvättjänster i allmänhet (utan medlemskap)

Wash World ApS har följande uppgifter och kontaktinformation:

Wash World AB
c/o Wash World ApS
Dynamovej 11, 1 tv
DK2860 Søborg
Org. nr. 559144-3493
[email protected]

Wash World kallas nedan för “Wash World” och/eller “oss” / “vi”.

Syftet med Wash Worlds integritetspolicy är att förklara hur vi samlar in, skyddar och använder personuppgifter. Vi är medvetna om behovet av ett adekvat skydd och en god behandling av all personlig information som vi får om dig. Wash World har åtagit sig att skydda din personliga information i den mån vi behandlar den, oavsett var informationen kommer ifrån.

Personuppgifter

Personlig information omfattar all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person, inklusive till exempel namn, ålder, kön, e-postadress eller andra kontaktuppgifter.

Hur samlar Wash World in personuppgifter?

Som en allmän regel kan du gå in på webbplatsen utan att berätta vem du är eller på annat sätt lämna någon information om dig själv. Om du klickar på OK i samband med vår cookie-information ställer vi dock in cookies, varvid information indirekt behandlas i form av IP-adress osv. – För mer information om cookies, se vår cookiepolicy.

Wash World tillhandahåller biltvättstjänster på abonnemangs- och kontantbasis och vår behandling av personuppgifter är främst nödvändig för att hantera abonnemanget. Dessutom behandlar vi uppgifter i viss utsträckning för att kunna rikta kommunikation till dig, bland annat i samband med nyhetsbrev. Slutligen behandlar vi uppgifter i samband med att du använder vårt kontaktformulär på vår webbplats, som även kan användas av icke-medlemmar.

Det är viktigt för oss att påpeka att vi inte använder din information för direkt marknadsföring utan ditt uttryckliga samtycke. Vi förbehåller oss dock rätten att utan samtycke lämna ut allmän kundinformation till affärspartner för deras marknadsföring, om informationen används för att kategorisera kunder och vi har ett legitimt intresse av att göra det, såvida inte dina intressen och/eller grundläggande rättigheter anses väga tyngre än vårt intresse av att lämna ut informationen.

Wash World samlar in och behandlar information om dig i följande sammanhang:

 

 • När du registrerar dig som medlem i Wash World, och fortlöpande som en del av den allmänna administrationen av ditt medlemskap och din användning av Wash Worlds tjänster under ditt medlemskap
 • I samband med distributionen av Wash Worlds nyhetsbrev i den mån du prenumererar på dem
 • När du använder Wash Worlds tjänster utan att vara medlem (kontanttvätt)
 • När du skickar en förfrågan, ett klagomål eller feedback till oss – antingen via vårt kontaktformulär eller via någon annan kommunikationskanal.
 • Via webbläsarcookies och webb-beacons i den mån du klickar OK för cookies på vår webbplats. – Vi hänvisar till vår cookiepolicy i detta avseende.
 • Via TV-övervakning

TV-övervakningen är en säkerhetsåtgärd för anställda och kunder och används också för att dokumentera driften på varje tvättanläggning.

Övervakningen sker normalt vid ingången till tvätthallen och i själva tvätthallen.

Vilken information samlar Wash World in?

Wash World samlar in följande personuppgifter:

Vid vanliga besök på webbplatsen

 • IP-adress och webbläsarinställningar vid OK till cookies – se även vår cookiepolicy

Genom att använda vårt kontaktformulär på webbplatsen

 • Namn, e-postadress

När du hanterar ditt Wash World-medlemskap

 • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum
  • Betalkortsuppgifter – när du köper/använder medlemskap. Vi har dock inte tillgång till uppgifterna om betalkortet. Betalkortsuppgifterna lämnas därför inte till oss utan till DIBS/REEPAY som lagrar informationen och genomför betalningen.
  • Man kan alltså säga att du \”överförs till DIBS/REEPAY\” för betalningar. DIBS/REEPAY kommer att se till att inlösaren, NETS/Teller, drar den överenskomna betalningen från ditt bankkonto och överför beloppet till oss.
  • Köphistorik
  • Eventuell feedback via våra kundundersökningar.
  • Information om webbläsaren
  • Registreringsskylt

När du köper kontanttvätt

  • Betalkortsuppgifter – när du köper tvätt. Vi har dock inte tillgång till uppgifterna om betalkortet. Betalkortsuppgifterna lämnas därför inte till oss utan till DIBS som lagrar informationen och genomför betalningen. I folkmun kan man säga att du \”överförs till DIBS\” för betalningar. DIBS kommer att se till att inlösaren, NETS/Teller, debiterar den överenskomna betalningen från ditt bankkonto och överför beloppet till oss.

Övrigt

  • Dessutom samlar vi, som nämnts ovan, in information i form av den övervakningsvideo som spelats in på varje tvätthall

 

Ingen känslig information registreras

 

Vem lämnar Wash World ut personuppgifter till?

 

Personuppgifter som lämnas på www.washworld.se kommer att lämnas vidare till: Våra underleverantörer. Underleverantörer är till exempel företag som underhåller/stödjer/underhåller vårt IT-system, övervakning, onlineplattform, ekonomisystem, terminalhantering osv. Dessa är leverantörer som vi använder för att tillhandahålla de tjänster vi erbjuder. Informationen lämnas inte ut i alla situationer till alla de typer av leverantörer som nämns, utan endast i den utsträckning som är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla den specifika tjänsten. Vi strävar hela tiden efter att upprätthålla principen om minsta möjliga i vår behandling av personuppgifter.

Exempel på utlämnande av uppgifter till leverantörer av specifika tjänster:

  • Om du har prenumererat på nyhetsbrev skickas information till ett externt företag som skickar nyhetsbrev åt oss (vår leverantör av massutskick) – Detta är nödvändigt för att vi ska kunna skicka det nyhetsbrev som du har registrerat dig till
  • Leverantören av vårt ekonomiförvaltningssystem ansvarar för den löpande utvecklingen/uppdateringen av systemet, och som en del av dessa uppgifter måste de ha tillgång till systemet och därmed till de personuppgifter som lagras i systemet.
  • Leverantören får dock inte använda informationen på något sätt och deras behandling av informationen består endast i att de, som en följd av de uppgifter de utför, kan se informationen
  • Leverantören av vår onlineplattform ansvarar för att registrera och upprätthålla ditt användarkonto hos Wash World, om du har ett sådant. Som en naturlig och nödvändig del av de uppgifter som de utför för oss har de tillgång till de personuppgifter som du tillhandahåller som användare. De får dock inte använda informationen på något annat sätt än vad som är nödvändigt för att tillhandahålla den begärda registreringen och underhållet av användarkontot.
  • Wash World använder sig av ett webbhotell för IT-lösningen, vilket innebär att informationen finns på servrar hos en extern leverantör. En naturlig följd av att använda en sådan lösning är att de personuppgifter som vi samlar in överlåts till webbhotellet.
  • Leverantören av vårt support/biljettsystem hjälper oss att samla in kundtjänst/supportförfrågningar från vårt kontaktformulär och tar därmed emot personuppgifter som samlas in via vår onlineplattform.

Wash World kommer endast att lämna ut personuppgifter till andra om det krävs enligt lag, domstolsbeslut eller exempelvis i försäkringsärenden. Slutligen lämnar vi ut information till polisen i det specifika fallet att den person som vi har information om har begått ett brott mot Wash World. Ett exempel på det sistnämnda kan vara att hacka sig in i Wash Worlds system, missbruka det osv.

Hur sparas dina personuppgifter?

Personuppgifterna lagras på servrar inom EU.

Tillgång till personuppgifter

Du kan alltid ändra dina medlemsuppgifter och intresseområden samt avregistrera dig från nyhetsbrev. Dessutom kan du alltid säga upp ditt medlemskap i enlighet med gällande villkor. Du har också rätt till tillgång osv., vilket beskrivs närmare nedan under rubriken \”Dina rättigheter\”.

Om radering

Om du är medlem i Wash World (dvs. det finns ett kundförhållande) lagras de personuppgifter som vi behandlar som en del av administrationen av kundförhållandet så länge medlemskapet varar. Vid uppsägning av abonnemanget raderas uppgifterna i princip när alla relationer mellan dig och oss har upphört. Vi kan dock behålla viss information i upp till fem år efter det att kundrelationen har upphört, eftersom vi enligt bokföringslagen är skyldiga att behålla bokföringsmaterial i fem år efter det år som bokföringsmaterialet avser.

Om du avregistrerar dig från nyhetsbrevet raderas den information som vi sparar som en del av prenumerationen på nyhetsbrevet.

Om du kontaktar oss som icke-kund genom att använda vårt kontaktformulär kommer den information som du har lämnat via formuläret att raderas när vi har besvarat din förfrågan.

När det gäller de cookies som kan lagras under ditt besök på vår webbplats hänvisar vi till vår cookiepolicy. Du kan radera cookies i din webbläsare.

Övervakningsfilmer raderas 30 dagar efter att de har spelats in. De lagras dock under en längre tidsperiod i den mån en specifik tvist har uppstått och den person som tvisten gäller är närvarande på videon. I sådana fall kommer videon att raderas när tvisten är slutgiltigt löst.

Vad är syftet med behandlingen?

Wash Worlds syfte med behandlingen av personuppgifter är först och främst att kunna tillhandahålla de tjänster vi erbjuder på bästa möjliga sätt och vid behov förbättra/utveckla tjänsterna i fråga.

Dessutom behandlar vi i viss utsträckning uppgifter på grundval av artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen i syfte att rikta online-innehållet till ett stort antal mottagare enligt deras intressen och/eller när vi på annat sätt vänder oss till dig i en grupp, utan att det handlar om direktreklam med marknadsföringsinnehåll. De mål som vi strävar efter i detta sammanhang är följande:

Att göra den visuella upplevelsen relevant för mottagargruppen.

Marknadsföra relevanta produkter till mottagargruppen.

Slutligen kan syftet vara att uppfylla våra skyldigheter enligt lagen.

Den rättsliga grunden för behandlingen

Den rättsliga grunden på vilken Wash World baserar behandlingen av dina personuppgifter förklaras nedan.

Wash World kan behandla dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal som du är part i. Det kan till exempel vara i samband med ditt medlemskap, kontanttvätt och/eller andra avtal.

Wash World kan också behandla dina personuppgifter för att utföra vissa åtgärder och/eller förberedelser för din begäran innan ett avtal ingås.

Behandlingen kan också ske i syfte att tillvarata ett eller flera av Wash Worlds legitima intressen enligt artikel 6.1 f i GDPR:

Att göra den visuella upplevelsen relevant för mottagargruppen.

Marknadsföra relevanta produkter till mottagargruppen.

Slutligen kan behandlingen av personuppgifter baseras på ett direkt samtycke från dig. – Ett exempel på detta är att skicka nyhetsbrev och andra marknadsföringsmeddelanden direkt till dig.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du ett antal rättigheter.

Rättigheterna är följande:

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som Wash World behandlar om dig. Observera att om du begär tillgång till en övervakningsvideo från en viss tidsperiod där du påstår dig vara avbildad måste du räkna med att vi kommer att kräva att du identifierar dig och bevisar att du är den person som syns på videon i fråga. Dessutom kan vi under vissa omständigheter neka tillgång till en video om videon innehåller andra personer än du. Slutligen bör du räkna med att vi kommer att kräva att du undertecknar en tystnadsplikt som ett villkor för att få tillgång till en övervakningsvideo.

Rätt till rättelse

Du har rätt att redigera och uppdatera de personuppgifter som Wash World har registrerat om dig.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av den information som vi har samlat in om dig, i den mån syftet med att samla in och lagra informationen inte längre är relevant och/eller om vi på annat sätt är skyldiga enligt lag att radera informationen.

Rätt att återkalla samtycke

I den mån vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på samtycke (relevant i samband med direktmarknadsföring) har du rätt att när som helst återkalla samtycket, med följden att vi måste upphöra med behandlingen av uppgifterna om vi inte kan behandla dem på en annan laglig grund.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter om vår behandling går utöver vad som är lagligt osv. Se persondataförordningen artikel 18.

Rätt att klaga hos den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet

Du har rätt att klaga till dataskyddsmyndigheten om vår behandling av dina personuppgifter om du anser att vi behandlar uppgifterna i strid med lagen.

Dataskyddsmyndigheten har följande webbplats, där deras kontaktuppgifter finns: https://www.datatilsynet.dk/

FÖRFARANDET FÖR ATT UTÖVA DESSA RÄTTIGHETER:

Begäran till Wash World måste undertecknas av dig och innehålla ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress samt en kopia av legitimation med både foto och adress.

Begäran/uppmaningen skickas till följande adress:

Wash World AB
c/o Wash World ApS
Dynamovej 11, 1 tv
DK2860 Søborg
Org. nr. 559144-3493
[email protected]

För klagomål till dataskyddsmyndigheten hänvisas till ovanstående länk till dataskyddsmyndighetens webbplats.

Lagringssäkerhet

Wash World skyddar dina personuppgifter och har antagit en intern informationssäkerhetspolicy som innehåller instruktioner och åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörigt avslöjande, åtkomst eller kännedom.

Wash World har fastställt rutiner för att bevilja åtkomsträttigheter till våra anställda som behandlar personuppgifter.
\nWash World kontrollerar de anställdas faktiska åtkomst genom loggning och övervakning.

För att undvika dataförluster säkerhetskopierar Wash World kontinuerligt våra dataset.

Wash Worlds säkerhetsrutiner ses kontinuerligt över mot bakgrund av den senaste tekniska utvecklingen.

Cookies

Wash World använder cookies på Wash Worlds webbplats. För mer information om vår cookiepolicy, klicka här: Cookiepolicy

Kontakt

Om du har övriga frågor, kommentarer eller klagomål om Wash Worlds behandling av personuppgifter, vänligen skriv till:

Wash World AB
c/o Wash World ApS
Dynamovej 11, 1 tv
DK2860 Søborg
Org. nr. 559144-3493
[email protected]