Wash World
söker
flera platser

Sedan 2013 har Wash World öppnat fler än 160 tvätthallar på 85 platser i Danmark, Sverige och Norge. Tvätthallarna använder den senaste miljötekniken inom vattenrening, återvinning och biologiskt nedbrytbara tvättmedel.

Den framgångsrika tillväxthistorien fortsätter och vi letar därför efter fler platser i Sverige

Kontakt: [email protected]

För kundförfrågningar klicka här


Kriterier för våra placeringar

Hög synlighet från huvudlederna

Stadsområden med minst 20 000 invånare

Områden med mycket biltrafik

Minst 600 m2 markareal

Intresse för både hyra och köp